ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») регулює відносини в сфері обробки та захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту https://dignitas.fund/ (далі – «Сайт»), який належить Благодійній організації «Благодійний фонд «Дінітас», код за ЄДРПОУ 44943914, юридична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 5, кв. 59 (далі – Фонд).  Фонд зареєстрований відповідно до законодавства України та здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України.

 1. Визначення понять

1.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.4. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Всі терміни в цій Політиці, вживаються у значенні відповідно до чинного законодавства України.

 1. Загальні положення

2.1. Ця Політика розроблена для інформування суб’єктів персональних даних про порядок збору, обробки та захисту їх персональних даних під час відвідування Сайту. Фізична особа є за цією Політикою є суб’єктом персональних даних, якщо вона є відвідувачем Сайту, в тому числі, якщо вона вчиняє певні дії, доступні на Сайті, а також якщо вона відвідує офіційні сторінки Фонду в соціальних мережах (Facebook, Instagram, LinkedIn, платформу Youtube).

2.2. Володільцем персональних даних є Фонд. Фонд може доручити обробку персональних даних третім особам на підставі правочинів, вчинених відповідно до законодавства України. При цьому, Фонд вживає заходів, щоб впевнитись, що персональні дані при такій передачі є захищеними та не можуть бути розголошені, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.3. Метою обробки персональних даних, в процесі взаємодії фізичної особи з Сайтом, є здійснення Фондом своєї статутної діяльності, включаючи, але не обмежуючись: якщо суб’єкт персональних даних використовує функцію Сайту «Надіслати запит»; якщо суб’єкт персональних даних використовує функцію Сайту «Підписка, Отримувати оновлення та долучатися»; інформування фізичної особи про використання пожертв; в інших випадках для досягнення реалізації статутної мети Фонду.

2.4. Політика розміщена за посиланням: https://dignitas.fund/uk/privacy-policy. Суб’єкт персональних даних повинен самостійно ознайомитись із Політикою під час використання Сайту.

2.5. Підставами для обробки персональних даних є: 1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 2) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних; 3) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом; 4) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

2.6. Механізми автоматизованої обробки: Фонд та треті особи можуть використовувати технології автоматизованої обробки інформації для обробки інформації в деяких розділах Веб-сайту.

2.7. Фонд використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, що дозволяє Фонду обробляти стандартну інформацію, яку браузер фізичної особи надсилає певним веб-сайтам, які відвідує фізична особа, наприклад, IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого перейшла фізична особа, сторінки, які вона відвідує і посилання, на які вона натискає на Сайті. Наявність такої технічної інформації допомагає Фонду покращувати Сайт. Фонд використовую також файли cookie від Meta, LinkedIn та Google.

2.8. Збір персональних даних відбувається на Сайті шляхом заповнення відвідувачем Сайту форми, розміщеної на Сайті «Надіслати запит» та форми, розміщеної на Сайті «Підписка, Отримувати оновлення та долучитися». Персональні дані збираються через та зберігаються на хмарній платформі Klaviyo, що використовується Фондом у своїй діяльності.

2.9. Фонд залишає за собою право вносити зміни до Політики шляхом розміщення актуальної редакції на Сайті.

 1. Запевнення Фонду

3.1. Фонд гарантує, що вживає всіх заходів для безпеки обробки персональних даних, їх належного захисту, дотримується вимог законодавства України під час обробки персональних даних, не здійснює дій, що можуть ставити під загрозу захист персональних даних.

 1. Персональні дані, що обробляються Фондом

4.1. Фонд здійснює обробку таких персональних даних: ПІБ, адреса електронної пошти, а також інша інформація, яку суб’єкт персональних даних повідомив самостійно про себе під час відвідування Сайту, надання благодійної пожертви через функціонал Сайту.

4.2. Під час відвідування офіційних сторінок Фонду в соціальних мережах (Instagram, Facebook, Linkedin), платформи Youtube суб’єкт персональних даних погоджується з умовами цієї Політики та з тим, що Фонд може обробляти персональні дані, що містяться в таких соціальних мережах у випадках взаємодії суб’єкта персональних даних з такими сторінками (в тому числі, але не виключно, під час залишення коментарів та проставлення різних видів вподобайок під постами, що розміщені на таких сторінках). Офіційними сторінками Фонду є:

Instagram – https://www.instagram.com/dignitasfund/

Facebook – https://www.facebook.com/dignitas.fund/

Linkedin – https://www.linkedin.com/company/dignitas-ukraine/

Youtube – https://youtube.com/@mediadignitas

 1. Права суб’єкта персональних даних

5.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Фонду із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Фондом та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Суб’єкт персональних даних може звертатись до Фонду з запитами, що стосуються його персональних даних за електронною адресою: info@dignitas.fund або шляхом направлення письмового запиту на юридичну адресу Фонду: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 5, кв. 59.

5.3. Державний орган, до повноважень якого належить діяльність з регулювання персональних даних та нагляд за додержанням прав суб’єктів персональних даних є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Розміщено на Сайті: 04.07.2023 р.